specjalista w trakcie oceny wartości pojazdu

Poruszając się po drodze, jesteśmy narażeni na kolizje. Nie zawsze my sami jesteśmy jej sprawcami, nie mniej takiej ewentualności nie można wykluczyć. Postępowanie odszkodowawcze z polisy OC ma pokryć powstałe szkody, nie mniej wiąże się także z zagadnieniem, jakim jest utrata wartości handlowej pojazdu. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest utrata wartości handlowej pojazdu, a także jak uzyskać odszkodowanie związane z takimi okolicznościami.

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu?

W chwili kolizji drogowej lub poważniejszego wypadku samochód z natury rzeczy ulega uszkodzeniom. Niezależnie od tego, czy są one delikatne, czy też poważniejsze automatycznie mamy do czynienia z utratą wartości handlowej samochodu. Osoba poszkodowana — mówiąc precyzyjnie, właściciel pojazdu — może wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku o pokrycie szkody związanej z obniżeniem omawianej wartości.

Artykuł 361 § 2 k.c. wskazuje, że to po stronie zobowiązanego, a więc sprawcy występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Tym samym poszkodowany powinien otrzymać nie tylko kwotę odszkodowania, w której zawarty jest koszt naprawy pojazdu, ale także sumę będącą odzwierciedleniem rzeczywistej straty w kwestii wartości handlowej pojazdu.

Utrata wartości pojazdu a rekompensata z OC

Rekompensata dotycząca obniżenia wartości samochodu, który uległ kolizji, jest poniekąd oczywista, chociaż żeby ją otrzymać, konieczne jest złożenie stosownego wniosku.

Przysługuje ona właścicielom samochodów, którym zakład ubezpieczeniowy wypłacił odszkodowanie za uszkodzony w kolizji pojazd. Jednocześnie przed zdarzeniem samochód nie miał żadnych uszkodzeń powypadkowych, czyli wcześniej nie brał udziału w kolizjach. Ponadto istotną przesłaną do wypłaty rekompensaty jest fakt, że samochód w chwili wypadku nie liczył więcej niż 5 lat, bądź też należy on do pojazdów zaliczanych do klasy premium (pojemność silnika wynosi co najmniej 3 000 ccm).

Istotnym szczegółem wymaganym podczas składania wniosku jest udokumentowanie wykonanych napraw usterek, które wynikały z konkretnego zdarzenia drogowego.

Wyjątki od reguły

Każdy samochód biorący udział w kolizji ponosi określone szkody, które automatycznie wpływają na jego rynkową wartość. Zestawiając do hipotetycznej sprzedaży dwa dokładnie takie same auta, z którego jedno nigdy nie miało żadnego wypadku, a drugie niestety było uczestnikiem kolizji, to pierwsze auto — bezwypadkowe — osiągnie wyższą cenę.

Niestety, chociaż utrata wartości jest oczywista, rekompensata nie należy się w sytuacji, w której dojdzie do tzw. szkody całkowitej — innymi słowy, kiedy w tejże opinii naprawa naszego samochodu nie jest opłacalna w odniesieniu do zestawienia ewentualnych kosztów reperacji do ceny pojazdy sprzed kolizji.

Poza tym, właściciele starszych modeli poniekąd samo eliminuje możliwość wnioskowania o rekompensatę. Zaznaczyliśmy już granice wiekowe, dodajmy, że przy rozpatrywaniu wniosków stosuje się instrukcję z 2009 roku, stworzoną przez Stowarzyszenie EKSPERTMOT, który ujednolica wiek samochodów kwalifikujących się do odszkodowania z tego tytułu do 6 lat. Starsze pojazdy nie mają zazwyczaj szans na uzyskanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu utraty wartości handlowej. W przypadku motocykli tenże czas jest krótszy i wynosi 3 lata.

Jak obliczyć utratę wartości samochodu

W teorii rachunek powinien być prosty — zestawiamy dwie liczby, z których jedną jest cena rynkowa pojazdy sprzed wypadku z tą aktualną. Niestety — jak mówi przysłowie — diabeł tkwi w szczegółach, a tych nikt nie doprecyzował.

Co to oznacza dla potencjalnego wnioskodawcy?

Problematyczne jest samo określenie wysokości odszkodowania, które powinno zostać przyznane. Przepisy prawne nie określają bowiem w jaki sposób należy dokonać obliczeń. Najczęściej przy wyliczeniach, towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów, która została przygotowana przez wcześniej już wywołane Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT.

Kiedy zgłosić wniosek?

Nie jest prawdą, że wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu można składać wyłącznie po zakończeniu naprawy. Wprost przeciwnie, tenże może być częścią wniosków dotyczących innych roszczeń, które są bezpośrednio powiązane z OC.

Nie ma jednocześnie żadnych przeszkód, by zgłosić roszczenie po dokonaniu wszystkich napraw. Należy pamiętać, że roszczenie odszkodowawcze za utratę wartości pojazdu musi być zgłoszone maksymalnie do 3 lat od chwili powstania szkody.

Skorzystaj z naszej pomocy