Odkup i szybkie dopłaty do odszkodowań OC

zaniżone odszkodowanie w wyniku wypadku samochodowego
wyślij zaniżony kosztorys do analizy
Oferta dopłaty do odszkodowania w 24 godziny
finalizacja dopłaty do odszkodowania z oc
Pani oferująca odkup odszkodowań

Większość odszkodowań w Polsce jest zaniżona. Nie musisz iść do sądu, aby uzyskać od ubezpieczyciela pieniądze, które Ci SĄ NALEŻNE !!

Możesz ZYSKAĆ dopłatę do zaniżonego odszkodowania

Wyślij nam kosztorys i decyzję o wysokości odszkodowania na mail:kontakt@odkupodszkodowania.pl
Bez absolutnie żadnych kosztów i bez zobowiązań. Bezpłatna analiza szkód do 3 lat wstecz! Najskuteczniejszy skup odszkodowań oc na rynku!

Złożymy Ci konkretną propozycję finansową. Dzięki dopłacie do odszkodowania możesz otrzymać DODATKOWE PIENIĄDZE – Daj sobie szanse. Sprawdź ile Ci zaproponujemy. Oferujemy odkup wierzytelności ubezpieczeniowej na podstawie umowy cesji wierzytelności

To na pewno bardziej skuteczne niż odwołanie od decyzji odszkodowania oc! Jeśli wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie z oc jest Twoim zdaniem zaniżone, a formy polubowne takie jak odwołanie od odszkodowania oc zawiodły to pozostała Ci droga sądowa lub skorzystanie z naszych usług JW. GROUP. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania oc natychmiast, bez zbędnych formalności.

Jak sądzisz – czy firmy skupujące szkody oc są warte zaufania? Sprawdź JW GROUP – jako firma skupująca szkody z dużym doświadczeniem – gwarantujemy 100% satysfakcji! Gwarantujemy wysokie dopłaty do odszkodowań oc.

Więcej informacji na temat odkupu i dopłat do odszkodowań

O NAS

W naszym interesie jest aby uzyskać najwyższe odszkodowanie, a proces związany z dopłatą do odszkodowania poprowadzić jak najbardziej sprawnie. Wszystkie formalności załatwią za Ciebie nasi prawnicy.

czytaj więcej

OFERTA

Złożymy Ci konkretną propozycję finansową. Daj sobie szanse na DODATKOWE PIENIĄDZE. Sprawdź ile Ci zaproponujemy. Oferujemy odkup wierzytelności ubezpieczeniowej na podstawie umowy cesji wierzytelności.

czytaj więcej

WSPÓŁPRACA

Oferujemy stabilne warunki, przejrzysty system wynagrodzenia i ścieżkę kariery. Możesz całkowicie poświęcić czas na pozyskiwanie nowych klientów, lub traktować to jako dodatkowe źródło dochodu. Wszystko w Twoich rękach.

czytaj więcej

Jak szybko otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Po uzyskaniu odszkodowania można skorzystać z trybu odwoławczego lub skierować sprawę na drogę sądową. Jednak wiele osób chce tego po prostu uniknąć. Uzyskanie dopłaty do odszkodowania komunikacyjnego jest zadaniem wymagającym wiedzy z zakresu prawa, stąd też najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z firmą skupującą odszkodowania. Liderem w tej dziedzinie jesteśmy właśnie my – JW GROUP, firma o dużym doświadczeniu i kompetencjach.

Zainteresowane dopłatą do zaniżonego odszkodowania osoby muszą jedynie dostarczyć do nas kosztorys. Bezpłatna analiza dokumentu to pierwszy krok, po którym nastąpią konkretne działania ze strony naszych specjalistów i finalnie dochodzi do uzyskania większej, satysfakcjonującej kwoty. Procedura jest prosta oraz ukierunkowana w stronę wnioskodawcy. Dopłata do odszkodowania oc jest uzyskiwana szybko, profesjonalnie i w świetle przepisów prawa. Dzięki uzyskanym za pośrednictwem naszej firmy dopłatom, klienci otrzymują znacznie wyższe odszkodowania.

Polecamy przeczytać na naszym blogu


Ile czasu na ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania – Likwidacja szkody z oc sprawcy krok po kroku – Wycena rzeczoznawcy po kolizji


Proste i przejrzyste zasady

O dopłatę do odszkodowania OC można wnioskować do trzech lat od wypadku, a konkretnie od uznania szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Beneficjenci polisy i odszkodowania nie muszą wkraczać na drogę sądową — wszystkie formalności zostaną załatwione przez JW GROUP na podstawie podpisanej umowy i pełnomocnictwa. Pełne dopłaty do odszkodowań nie wymagają osobistego zaangażowania w procedury, tak więc, jeśli uważasz, że towarzystwo ubezpieczeniowe postąpiło nieuczciwie – powierz starania o dopłatę do odszkodowania naszej firmie.

Po przesłaniu kosztorysu dokonujemy jego bezpłatnej analizy i kontaktujemy się z wnioskodawcą podając konkretne informacje dotyczące możliwego rozwiązania. Już na tym etapie zostaje przedstawiona kwota odszkodowania z oc sprawcy jaką klient może otrzymać dzięki dopłacie. Wnioskodawca poprzez swoje działanie nie naraża się na utratę otrzymanej już kwoty, ale może zyskać więcej. Jeśli po analizie okaże się, że towarzystwo ubezpieczeniowe poprawnie wyliczyło odszkodowanie, osoba składająca wniosek o analizę do JW GROUP nie podnosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Jeśli inne firmy skupujące szkody OC Ciebie zawiodły – Zobacz naszą ofertę dopłat do odszkodowań i przekonaj się, że warto z niej skorzystać.

Większość firm na rynku oferujących odkup odszkodowań z oc sprawcy są pośrednikami. My działamy sami, sami liczymy kwoty roszczeń, sami zajmujemy się obsługą klientów i sprawami sądowymi, dlatego brak jest dodatkowych kosztów. Jesteśmy w stanie odkupić każdą ilość szkód!! Nie ograniczają nas najbardziej rentowne szkody. Nie są dla nas straszne zestawienia ,porównania z innymi firmami, jesteśmy pewni uczciwości swoich ofert. Nie stosujemy zakazu konkurencji dla swoich Partnerów, bo wiemy ,że każdy z nich ma świadomość współpracy z najlepszymi…

WYŚLIJ KOSZTORYSY I PORÓWNAJ NASZĄ OFERTĘ !!!
Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr. 604-233-771

 1. Przesyłasz kosztorys lub inne wymagane dokumenty,
 2. Analizujemy Twoją sprawę i przeliczamy o ile zostało zaniżone Twoje odszkodowanie,
 3. Składamy Ci propozycję dopłaty do odszkodowania oc mailowo bądź telefonicznie,
 4. Jeżeli akceptujesz kwotę, podpisujemy umowę cesji wierzytelności ubezpieczeniowej,
 5. Po otrzymaniu umowy wypłacamy Ci umówioną kwotę i na tym Twój udział w procesie się kończy

Każdy właściciel dowolnego pojazdu mechanicznego, maszyny budowlanej, motocykla, który był poszkodowany w wyniku wypadku lub kolizji drogowej i otrzymał odszkodowanie w oparciu o kalkulację kosztów naprawy ma szansę otrzymać dopłatę do otrzymanego już odszkodowania od firmy JW GROUP. W praktyce wypłacanych przez TU odszkodowań jest zaniżona, nawet jeśli klient myśli, że otrzymał wystarczające środki. Możecie Państwo na własną rękę dochodzić swoich praw przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub odsprzedać powstałą na skutek niedoszacowania szkody wierzytelność za pewien procent jej wartości, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez tracenia czasu na długotrwałe postępowanie sądowe. Bez względu na Państwa decyzję warto przesłać kosztorys i sprawdzić jaką kwotę dopłaty jesteśmy w stanie zaproponować.

 1. Kosztorys naprawy oraz decyzję o wysokości wypłaconego odszkodowania (klient może przesłać sam kosztorys przed otrzymaniem decyzji Ubezpieczyciela, wyliczymy ofertę odkupu, ale umowę możemy podpisać dopiero po otrzymaniu decyzji, gdyż warunkiem otrzymania dopłaty do odszkodowania jest przyjęcie odpowiedzialności za szkodę przez Ubezpieczyciela).
 2. Arkusz wyliczenia wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić nam na żądanie wszystkie dokumenty związane z likwidacją szkody. Jeśli nie posiadasz już kosztorysu musisz zadzwonić na infolinię Ubezpieczyciela i podać swój nr PESEL oraz adres zamieszkania. Konsultant udzieli Ci wszelkich informacji i odnajdzie wszystkie Twoje kosztorysy z ostatnich 3 lat. W większości przypadków dokumenty otrzymasz na e-mail w ciągu 15min – 2 dni roboczych.

Wypłacana na podstawie kosztorysu kwota jest bezsporna. Ubezpieczyciel w decyzji sam wskazuje, iż w przypadku niezadowolenia w wysokości wypłaconego odszkodowania poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Trzeba to jednak udowodnić, słuszność swoich roszczeń, a na drodze polubownej brak oczekiwanych rezultatów. W praktyce niewielki procent klientów ma siłę na długotrwałe postępowanie sądowe, mimo swojego niezadowolenia z procesu likwidacji szkody. Alternatywą dla takich osób ma być właśnie odsprzedaż wierzytelności ubezpieczeniowej na drodze cesji. O rozmiarach zjawiska zaniżania wypłat odszkodowań przez TU można przeczytać w raportach Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Na podstawie przesłanego kosztorysu ustalamy kwotę „niedopłaty”, czyli o ile został zaniżony koszt naprawy . Dokonuje tego nasz dział techniczny (rzeczoznawcy). Analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca, z reguły trwa około 48h. Następnie na podstawie kwoty niedopłaty wyliczamy dopłatę do odszkodowania dla klienta. Przedstawiamy konkretną propozycję odkupu szkody, jeśli jest ona satysfakcjonująca dla klienta podpisujemy umowę .

Zgodnie z prawem szkoda majątkowa ulega przedawnieniu po upływie 3 lat, licząc od moment wydania pierwszej decyzji przez Ubezpieczyciela

Co gdy na dzień szkody pojazd był objęty leasingiem lub był przedmiotem kredytu ?

W takiej sytuacji klient przed podpisaniem umowy z JW GROUP musi uzyskać cesję wierzytelności od banku lub leasingodawcy na Państwa rzecz. Należy przy tym pamiętać, że standardowe pełnomocnictwo wydawane przez w/w podmioty do wypłaty odszkodowania na Państwa konto jest niewystarczające.

Umowa przelewu wierzytelności to umowa cywilno-prawna , która jest regulowana przez przepisy Art. 509-517 Kodeksu Cywilnego. W naszym wypadku przelewane są prawa do długu jaki TU ma wobec klienta w związku z niedoszacowaniem szkody komunikacyjnej, czyli wypłatą zaniżonego odszkodowania. Klient firmy JW GROUP występuje jako Cedent i zbywa swoje prawo do dochodzenia kwoty, która powinna zostać wypłacona ponad to odszkodowanie które już otrzymał na drodze polubownej likwidacji.

Dochodzenie swoich praw i walka o dopłatę do zaniżonego odszkodowania, nie ma żadnego wpływu na kolejne umowy OC zawierane z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Skorzystanie z Dopłaty do odszkodowania, nie ma wpływu na przyznane do tej pory odszkodowanie, na zniżki przy zawieraniu kolejnych polis, ani w żaden sposób na sprawcę wypadku.

 1. Uszkodzony pojazd nie powinien być starszy niż 10 lat. Wyjątek stanowią tu pojazdu ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalistyczne oraz ekskluzywne pojazdy osobowe, które mają dużą wartość
 2. Szkoda musi zostać zlikwidowana metodą kosztorysową, a nie w oparciu o faktury lub w sposób bezgotówkowy,
 3. Klient nie może sprzedać wierzytelności jeżeli zawarł ugodę z Towarzystwem Ubezpieczeń.

Co jeśli już sprzedałem pojazd, który uległ wypadkowi?

Jest to dla nas bez znaczenia. Pracujemy na dokumentacji szkodowej, a nie na pojeździe. Ważne jest abyś to Ty był właścicielem pojazdu na dzień szkody.

Większość firm na rynku oferujących dopłaty do odszkodowań, odkup odszkodowania, odkup szkód komunikacyjnych, cesję wierzytelności (różne nazwy tego samego produktu) są pośrednikami. Sami liczymy kwoty odkupu szkody, sami zajmujemy się obsługą klientów i sprawami sądowymi, dlatego nie ponosimy dodatkowych kosztów. Tylko kontakt bezpośrednio z pracownikiem firmy JW GROUP gwarantuje najwyższą, „nieokrojoną” przez pośredników ofertę dopłaty do odszkodowania.

U nas masz GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ DOPŁATY!!! jeśli klient jest w stanie udowodnić, że od innego podmiotu dostał wyższą propozycję odkupu odszkodowania, dołożymy różnicę plus premię, nawet jeśli mielibyśmy brać sprawę na granicy rentowności. Zależy nam na tym, aby wszyscy nasi klienci byli profesjonalnie obsłużeni i w pełni usatysfakcjonowani.

Dopłata do odszkodowania to nie są „pieniądze za darmo” ,to środki, które klient powinien otrzymać od Ubezpieczyciela, a nie jest w stanie ich odzyskać na drodze polubownej

Zwrot tego co płacimy klientom oraz honorarium dla nas egzekwujemy na drodze sądowej od Ubezpieczyciela. To opłacalne dla nas, ale także dla naszych klientów. Tym bardziej, że mamy kilkanaście spraw dziennie i najlepszych, doświadczonych adwokatów.

Informujemy, że firma JW Group respektuje zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997(Dz. U. Nr133poz.883) dane zbierane są do celów formalnych niezbędnych do opracowania zleconej sprawy. Przekazywane są wyłącznie podmiotą ściśle współpracującym z JW GROUP. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania w warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Opracowaniem standardów przechowywania i zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych zajmuje się renomowana firma TUZ COMP Michał Tuz.

 • Bez ryzyka przegranej sprawy!

 • Żadnych opłat wstępnych

 • Szybka weryfikacja

 • Bez pośredników

Gwarancja terminowych wypłat odszkodowań - Zaufana firma

Poznaj prawdę o ubezpieczycielach

Napisz do nas i daj sobie szansę na dodatkowe pieniądze.

Zadaj pytanie