stłuczka samochodowa za granicą

Gdybyśmy mogli zaplanować bezwypadkową jazdę, z pewnością życie kierowców byłoby spokojniejsze i łatwiejsze. Niestety, kolizje nie znają ani czasu, ani tym bardziej miejsca, więc mogą nas niemiło zaskoczyć także poza granicami naszego kraju. Oczywiście, dla nas — jako obcokrajowca — to dodatkowy stres, pojawia się seria pytań, czy w takiej sytuacji należy postępować dokładnie tak jak w Polsce? Jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania z oc sprawcy zagranicznego? Odpowiemy, co należy zabrać w podróż i jak się zachować w tak niemiłej sytuacji.

Wyjeżdżając za granicę, pamiętaj!

Kilkanaście lat temu kierowcy podróżujący za granicę byli zobowiązani do posiadania tzw. zielonej karty. Aktualnie, jeśli naszym celem podróży jest obszar krajów należących do Unii Europejskiej lub należących do Europejskiej Grupy Gospodarczej wystarczy nam polisa OC. Wspomniana Zielona Karta jest natomiast potrzebna, jeśli podróżujemy do: Ukrainy, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu posługujemy się językiem obcym, bezspornie powinniśmy zabrać ze sobą druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym tzw. tzw. accident statement w wersji polsko-angielskiej. Tenże formularz pomaga przy uzupełnieniu i kompletowaniu wszystkich danych, które będą konieczne do likwidacji powstałej szkody. Można go pobrać ze strony towarzystw ubezpieczeniowych lub z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Podróżując z Zieloną Kartą, bezwzględnie należy w oświadczeniu o kolizji umieścić jej numer oraz datę ważności i dodatkowo poinformować o zdarzeniu Biuro Narodowe kraju, w którym stłuczka miała miejsce. Stosowny numer znajduje się na Zielonej Karcie.

Dodatkowo warto zabezpieczyć się polisą AC, która zadziała np. w sytuacji, w której my spowodujemy szkodę, a nasz samochód nie będzie nadawał się do dalszej jazdy. Brak AC spowoduje, że będziemy zmuszeni pokryć koszty holowania z własnej kieszeni.

Stłuczka — jesteś sprawcą – Co powinieneś zrobić

Zacznijmy od sytuacji, w której to Ty spowodowałeś stłuczkę. Po pierwsze, nie wpadaj w panikę — to się zdarza. Przygotuj swoje dokumenty, konieczne jest (podobnie jak w Polsce) podanie poszkodowanemu swoich danych. W formularzu muszą znaleźć się dane osobowe kierowcy i właściciela pojazdu — nie zawsze przecież kierowca jest prawowitym właścicielem auta — oraz numer polisy OC, kraj rejestracji pojazdu oraz koniecznie datę i miejsce zdarzenia. Nie zapominajmy o podpisaniu się pod formularzem. W sytuacji, w której nie posiadamy wydrukowanego oświadczenia, należy spisać dane — takie jak wyżej- na kartce i opatrzyć je podpisami obu stron zdarzenia.

Kolizja za granicą — jesteś poszkodowanym – Co wtedy

Jeśli nasz samochód brał udział w kolizji i to my jesteśmy stroną poszkodowaną, postępowanie jest podobne do powyższego. Nie mniej jednak warto zadbać o to, by dane sprawcy były kompletne i sprawdzone w oparciu o przedstawiony dokument. Na oświadczeniu nie może zabraknąć podpisu sprawcy.

Jak postępować?

Istotne jest postępowanie zaraz po wypadku czy stłuczce. Tutaj działają te same zasady do w Polsce, jednak tak jak i w Polsce występują też problemy, w wyniku których trzeba starać się o odzyskanie ubezpieczenia z oc. Sama początkowa procedura w wypadku stłuczki jest następująca. Musimy sprawdzić, czy nie ma poważnie rannych ofiar — jeśli tak, koniecznie należy wezwać odpowiednie służby. Kolejno zabezpieczamy miejsce, czyli włączamy światła awaryjne i wystawiamy trójkąt ostrzegawczy. W miarę możliwości sfotografuj miejsce kolizji i spisz oświadczenie z drugą stroną. Koniecznie uzupełnij je o opis sytuacji, opis uszkodzeń oraz wykonaj prosty rysunek sytuacyjny. Jeśli nie ma podejrzenia, że któryś z kierowców jest pod wpływem niedozwolonych środków i nie ma problemu z ustaleniem faktów oraz spisaniem oświadczenia nie ma konieczności wzywania Policji. W innym przypadku jest to niezbędne. Jeśli kolizja miała miejsce w krajach bloku Wschodniego — Rosja, Białoruś, Ukraina obecność funkcjonariuszy jest absolutną koniecznością.

Stłuczka za granicą a odszkodowanie z oc sprawcy

Polisy uruchamiają się w ten sam sposób, co w przypadku kolizji krajowych. Warto wiedzieć, że jeśli to my jesteśmy sprawcą, to powstała szkoda będzie podlegała likwidacji z naszej polisy OC, ale w obrębie państwa osoby poszkodowanej.

W analogiczny sposób działa uruchomienie stosownej polisy, jeśli jesteśmy poszkodowanymi a szkoda została wyrządzona przez sprawcę zagranicznego. Wypłata odszkodowania nastąpi z polisy OC sprawcy. Można także zastanowić się, czy nie uruchomić własnej polisy AC. Jeśli podjęliśmy taką decyzję, pamiętajmy, by zbierać wszystkie rachunki, które staną się podstawą do zwrotu poniesionych kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy.