50

Poszkodowani kierowcy w wypadkach komunikacyjnych powinni otrzymać odszkodowanie, umożliwiające im pokrycie poniesionych strat. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają kosztorys szkody i wysokość wypłacanego odszkodowania. Warto więc wiedzieć, że istnieje recepta na tego typu sytuacje – dopłata do kosztorysu.

Zaniżone odszkodowanie w wypadku komunikacyjnym – możliwości dochodzenia swoich praw

Zgonie z literą polskiego prawa każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym powinien otrzymać odszkodowanie za między innymi poniesione szkody rzeczowe, jak na przykład uszkodzony lub całkowicie zniszczony samochód. Ubezpieczenie to powinno pokrywać w pełni te straty oraz inne takie jak choćby holowanie auta czy też wynajęcie pojazdu zastępczego.

Niestety w praktyce poszkodowani otrzymują zaniżony kosztorys szkody i tym samym za niskie odszkodowanie, które w większości przypadków nie pokrywa kosztów naprawy samochodu, więc nie mam mowy o żadnych pozostałych kosztach dodatkowych.

Poszkodowany ma prawo złożyć odwołanie od kosztorysu lub pozwu do sądu, ale wówczas musi liczyć się z długim oczekiwaniem na ewentualne odszkodowanie. Znacznie prostszym i pewnym sposobem na odzyskanie pełnego odszkodowania jest odkup kosztorysów prowadzony przez firmy skupujące szkody oc.

Odkup kosztorysów – pieniądze od ręki

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu przez kancelarię odszkodowawczą odbywa się w momencie podpisania tak zwanej cesji wierzytelności. Dokument ten potwierdza przekazanie naszych roszczeń innemu podmiotowi – kancelarii odszkodowawczej, która to następnie zajmuje się negocjacjami z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i uzyskaniem pełnego odszkodowania. Jest to więc bardzo wygodny sposób na odzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia OC sprawcy. Poszkodowany nie musi się o nic martwić oraz dopełniać żadnych formalności. Podpisując cesję wierzytelności w zasadzie może zapomnieć o sprawie, bo otrzymuję od razu pełną dopłatę do kosztorysu.

Kto i jak może skorzystać z odkupu kosztorysów?

Otóż, może to zrobić w zasadzie każdy poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Muszą być jednak spełnione trzy warunki:

  • znany jest sprawca wypadku
  • nie minęło 3 lata od zdarzenia
  • poszkodowany nie podpisał ugody

W celu uzyskania wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu należy zgłosić się do wybranej kancelarii odszkodowawczej.

Będą potrzebne nasypujące dokumenty:

  • decyzja i kosztorys od ubezpieczyciela
  • dowód rejestracyjny samochodu

Do dokumentacji można również dołączyć na przykład:

  • notatkę policyjną ze zdarzenia
  • oświadczenie sprawcy
  • zeznania świadków
  • zdjęcia ze zdarzenia
  • kosztorys dla ubezpieczyciela – kosztorys naprawy auta z warsztatu samochodowego lub wycena szkody od niezależnego rzeczoznawcy

Nie są one jednak wymagane ponieważ kancelaria sama szacuje kosztorys naprawy samochodu i wysokość należnego ubezpieczenia.

Warto podkreślić, że obliczenie dopłaty do kosztorysu jest bezpłatne i niezobowiązujące, więc poszkodowany nic nie traci.