sfrustrowana kobieta mająca problem z ubezpieczycielem

Zawierając polisę ubezpieczeniową, wierzymy, że w razie nieszczęśliwego splotu zdarzeń nasze ubezpieczenie zadziała, a my będziemy mogli spokojnie zająć się likwidacją szkód. Niestety, w niektórych przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe zachowują się co najmniej irracjonalnie, wydłużając czas rozpatrzenia wniosku i odmawiając wypłaty należnego nam świadczenia. Nierzadko zdarza się także drastyczne zaniżenie odszkodowania i opóźnianie samej wypłaty. Wobec takiego stanu rzeczy ubezpieczony nie jest bezsilny. Powinien po otrzymaniu niekorzystnej decyzji podjąć natychmiastowe działania.

Odmowa realizacji polisy a odpowiedzialność ubezpieczonego

Z punktu widzenia konsumenta każdy ma możliwość odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej takie kroki podejmowane są przy zbyt niskich wypłatach lub całkowitej odmowie ich realizacji. Zanim zaczniemy szukać pomocy, koniecznie przeczytajmy argumentację podaną w piśmie, a także upewnijmy się, czy rzeczywiście towarzystwo nie ma racji; innymi słowy czy jako ubezpieczony nie popełniliśmy błędów, które według umowy i regulaminu dyskwalifikują naszą sprawę do wypłaty.

Gdzie złożyć skargę na ubezpieczyciela?

W przypadku, w którym nie znajdujemy żadnych uchybień po naszej stronie, możemy złożyć stosowne odwołanie. Wiele osób odstępuje od tego kroku, ponieważ nie wie jak złożyć skargę na ubezpieczyciela, oraz gdzie należy ją kierować.

Musimy wiedzieć, że niekorzystna decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest dla nas ostateczną. Możemy próbować dochodzić kwoty odszkodowania na drodze prawnej. Skargę na ubezpieczyciela składamy do Rzecznika Finansowego, dawnej znanego jako Rzecznik Ubezpieczonych. Obecnie tę funkcję pełni Aleksandra Wiktorow (do 2019 roku).

Urząd Rzecznika Finansowego został powołany do życia w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jego działanie reguluje wiele zapisów prawnych, z których najważniejszą jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku dotycząca rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Zadaniem urzędu jest przede wszystkim pomoc ubezpieczonym w starciu z tak potężnym przeciwnikiem, jakim jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Rzecznik pozostaje w ścisłej współpracy z organizacjami konsumenckimi, także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W zakresie podstawowych zadań urzędu Rzecznika Finansowego należy:

  1. Rozpatrywanie wniosków dotyczących nieuwzględnienia roszczeń konsumenta przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które są rozpatrywane w trybie reklamacji.
  2. Rozpatrywanie wniosków dotyczących braku reakcji na złożoną reklamację czy też wniosków dotyczących reklamacji rozpatrzonych niezgodnie z wolą klienta.
  3. Rzecznik zajmuje się również wszelkiego rodzaju opiniowaniem aktów prawnych, występowaniem do odpowiednich organów prawnych i informowanie ich o wszelkich nieprawidłowościach.

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Wiemy już gdzie złożyć skargę na ubezpieczyciela, teraz sprecyzujmy jak to zrobić. Po pierwsze można wysłać pismo drogą tradycyjną — koniecznie listem poleconym albo złożyć takową skargę osobiście w siedzibie urzędu. Możliwe jest również złożenie pisma w sposób elektroniczny, wykorzystując do tego gotowe formularze dostępne na stronie Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych.

Skargę możemy złożyć natychmiast po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania lub przy stwierdzeniu, że wartość wypłaty jest niższa. Naturalnie, nie zawsze musimy od razu kierować pismo do wymienionego wcześniej urzędu, wpierw możemy próbować odwołać się od niekorzystnej decyzji do Zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. To, które rozwiązanie wybierzemy, zależy wyłącznie od nas. Musimy jednak pamiętać, że niezmiennie istotny jest nasz czas reakcji. Co prawda na odwołanie się od decyzji mamy najczęściej 3 lata, ale im później podejmiemy działania, tym więcej tracimy. Dlatego zawsze róbmy to niezwłocznie.

Wniosek skargi na ubezpieczyciela powinien nie tylko opisywać całą sprawę i zostać opatrzony argumentami, ale też musi bezspornie być opatrzony numerem polisy, datą zdarzenia, oraz danymi personalnymi. Poza tym szalenie ważne są dodatkowe dokumenty tj. korespondencja z ubezpieczycielem lub dokumentacja wypadku.

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji.

Jeśli nie chcesz czekać na rezultat złożonej skargi lub skarga nie przynosi efektu możesz skontaktować się z nami. Jako JW GROUP Centrum Odszkodowań pomożemy Ci w szybkim odzyskaniu zaniżonego odszkodowania.