Kobieta zdenerwowana padła ofiarą jednego z trików ubezpieczycieli samochodowych

Każdego roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają milionowe odszkodowania z tytułu polisy OC. Tak horrendalne kwoty sprawiają, że ubezpieczyciele starają się zaniżać odszkodowanie, a tym samym szukają takich rozwiązań, które pozwolą im na oszczędności. Poznajcie triki ubezpieczycieli na niewypłacanie odszkodowań z OC i sprawdźcie jak temu zaradzić, gdy taka sytuacja będzie dotyczyła waszej sprawy.

Do kogo po odszkodowanie

Kolizja drogowa wymaga spisania stosownego protokołu, niejednokrotnie wezwania właściwych służb i niezwłocznego poinformowania o powstałej szkodzie ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że poszkodowany otrzyma odszkodowanie nie od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale od tego, u którego wykupioną polisę OC posiada sprawca wypadku. W takiej sytuacji jesteśmy poniekąd skazani na wszelaką różnorodność. Warto więc przyjrzeć się jak wygląda proces uznania szkody i wypłat odszkodowań u ubezpieczyciela sprawcy. Może się bowiem okazać, że mamy do czynienia z firmą, która słynie z prób zaniżania kwoty wypłat.

Możemy się spotkać z powątpiewaniem rzeczoznawcy samochodowego, który będzie sugerował, że dane elementy samochodu były już wcześniej uszkodzone. W takich sytuacjach niezbędne jest powołanie niezależnego biegłego.

Kalkulacja szkody pierwszym krokiem do niższego odszkodowania

Im samochód starszy, tym większe prawdopodobieństwo, że posiada one części zamienne zamiast oryginalnych. Ubezpieczyciel będzie starał się to wykorzystać. Nader często zdarza się, że odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczycieli jest oparte na cenniku części zamiennych, które z natury rzeczy są tańszymi.

W tym przypadku nie jesteśmy bez żadnych szans, wprost przeciwnie, towarzystwo może tak postąpić wyłącznie w sytuacji, w której wyrażamy na to zgodę lub też, jeśli w naszym samochodzie przed wypadkiem znajdowały się już części alternatywne. Pamiętajmy, że przygotowując odwołanie od wyceny szkody oc, możemy i powinniśmy powołać się na art.363 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Amortyzacja przy odszkodowaniu

Oczywiste jest, że nasz samochód podlega nieustannej eksploatacji, a części i elementy ulegają naturalnemu zużyciu. Towarzystwa ubezpieczeniowe mające wypłacić odszkodowanie uciekają się do amortyzacji i zaniżają należną sumę. Musimy wiedzieć, że zmniejszenie odszkodowania o koszty amortyzacji są działaniem bezprawnym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ubezpieczyciel udowodni, że wypłata pełnej sumy odszkodowania zwiększy wartość samochodu w odniesieniu do jego ceny rynkowej sprzed wypadku.

Podatek VAT a osoby nieprowadzące działalności

Pomniejszanie kwoty odszkodowania o podatek Vat jest często stosowaną praktyką. Niestety ma ona zasadność wyłącznie w przypadku wypłaty środków podmiotom gospodarczym. Niedopuszczalne jest więc pomniejszanie o jego wartość sumy odszkodowania wypłacanego osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które nie odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatku Vat.

Odmowa zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego

W myśl wielu towarzystw ubezpieczeniowych samochód zastępczy jest zasadny wyłącznie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Nic bardziej mylnego — z orzeczenia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 roku (sygn. IV CK 672/03) wynika, że sytuacja, w której nastąpiła utrata możliwości korzystania z własności majątkowej — jaką jest samochód — oceniana jest jako szkoda majątkowa. To oznacza, że koszt wynajmu samochodu zastępczego jest skutkiem szkody i ma na celu jej wyrównanie. Nie może więc być mowy o tym, że zwrot kosztów za wynajem samochodu zastępczego nie zostanie zrekompensowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odmowa zwrotu kosztów holowania

Rzadko zdarza się tak, że kolizja ma miejscu tuż pod warsztatem samochodowym lub pod naszym garażem. Najczęściej konieczne jest dojechanie do tychże miejsc, a w przypadku znacznego uszkodzenia konieczne jest holowanie pojazdu. Rzecz wydaje się oczywista, ale jak wskazuje wiele przykładów dotyczących wypłaty odszkodowań, ubezpieczyciele starają się wyzbyć się konieczności zapłaty kosztów holowania. Art. 361 &2 k.c mówi, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, ale też korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do kolizji.

Rzeczywiście, towarzystwo może odmówić wypłaty, jeśli to nas poniesie fantazja i zamiast odholować samochód do najbliższego autoryzowanego warsztatu, będziemy transportowali go setki kilometrów z miejsca zdarzenia do naszego ulubionego zakładu.

Jeżeli padłeś ofiarą któregoś z powyższych trików ubezpieczycieli, możesz złożyć skargę na ubezpieczyciela. Jeśli oczekujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci się odwołać od krzywdzącej dla Ciebie decyzji ubezpieczyciela.