kierowca który spowodował stłuczkę bez prawa jazdy ze swoim samochodem

W świetle obowiązujących przepisów, osoby kierujące pojazdami muszą posiadać stosowne uprawnienia w postaci prawa jazdy. Poruszanie się bez tychże jest przestępstwem drogowym. Niestety, jak pokazuje życie, zdarzają się takie przypadki, w których nie zawsze ten wymóg traktowany jest poważnie przez osoby zamierzające prowadzić samochód. Dowiedzmy się więc, jaki wpływ na ubezpieczenie OC i AC ma jazda bez prawa jazdy i jakie konsekwencje wiążą się w przypadku spowodowania lub uczestnictwa w wypadku kierowcy bez stosownego uprawnienia.

Stłuczka z kierowcą bez prawa jazdy a wypłata odszkodowania

Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy osobą poszkodowaną w wypadku i okazuje się, że jej sprawca nie ma prawa jazdy. Nie ma znaczenia czy stłuczka miała miejsce za granicą czy w Polsce. Jako osoba poszkodowana możemy poprosić o okazanie stosownych dokumentów. W momencie, w którym sprawca nie będzie w stanie okazać nam prawa jazdy, bezwzględnie należy wezwać policję. Pod żadnym pozorem nie wyrażajmy zgody na ugodowe porozumienie i często proponowane cedowanie winy na osobę, która takowe uprawnienia posiada, np. żonę, kolegę itp.

Sprawca bez prawa jazdy zostanie oczywiście ukarany najwyższym z możliwych mandatów. Jeśli posiadał ważne ubezpieczenie OC, wszystkie koszty zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odszkodowanie z OC a brak prawa jazdy — koszty sprawcy

W chwili, w której to my nie posiadamy uprawnień do kierowania pojazdem i spowodowaliśmy wypadek, musimy być świadomi wszystkich konsekwencji. Oprócz wysokiego mandatu i zakazu jazdy, będziemy musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami względem naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadamy polisę OC, jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym. Niemniej jednak zadziała tutaj reguła regresu ubezpieczeniowego, a co za tym idzie, ubezpieczyciel będzie domagał się od nas zwrotu wypłaconego osobom poszkodowanym odszkodowania.

Wypłata odszkodowania z OC a brak prawa jazdy osoby poszkodowanej

Nie jest prawdą, że osoba bez prawa jazdy zawsze jest uznawana za winną zdarzenia, niezależnie od jego przebiegu. Ustalenie, w jaki sposób doszło do kolizji, nie łączy się z brakiem uprawnienia. To poniekąd dwie różne sprawy. Z całą pewnością poszkodowany bez prawa jazdy zostanie ukarany mandatem za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i otrzyma zakaz jazdy.

W związku z powyższym za poszkodowanego może zostać uznana osoba kierująca bez uprawnień. Jednak, czy w takiej sytuacji polisa OC zadziała? Ubezpieczyciel sprawcy nie może odmówić wypłaty odszkodowania. Jest do tego zobligowany prawem, aczkolwiek może dokładnie analizować, czy fakt braku uprawnień nie przyczynił się w żaden sposób do zdarzenia, zawsze można jednak można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela sprawcy. Może okazać się także, że towarzystwo „zobaczy” więcej Twojej winy, niż była w stanie to zrobić policja. W takim wypadku możesz się odwoływać od powziętej, niekorzystnej dla Ciebie decyzji w normalnym trybie.

Brak prawa jazdy kontra AC

O ile polisa OC jest obowiązkowa, o tyle AC to dowolna sprawa każdego z właścicieli pojazdów. Niestety, w przypadku tej polisy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Standardem przyjętym przez towarzystwa ubezpieczeniowe w kwestii AC jest połączenie polisy z ważnym dokumentem uprawniającym do jazdy samochodem. Jeśli w tej materii kierowca dopuszcza się tak rażącego uchybienia, ubezpieczyciel ma prawo odmówienia wypłaty pieniędzy, argumentując to standardowym wyłączeniem odpowiedzialności.

Wyjątkiem od powyższej reguły może okazać się sytuacja, w której osoba bez uprawnień do kierowania pojazdami nie miała wpływu na przebieg zdarzenia drogowego i tym samym nie była sprawcą kolizji. Uruchomienie polisy AC jest jednak indywidualną sprawą towarzystw ubezpieczeniowych.

Ważne dokumenty

Bez najmniejszej wątpliwości, nie można braku prawa jazdy przy sobie utożsamiać z całkowitym brakiem uprawnień. Jeśli po prostu zapomnieliśmy zabrać ze sobą dokumentów, oczywiście zapłacimy stosowny mandat karny, ale dalsza procedura uruchomienia polis AC i OC wygląda standardowo. Natomiast brak uprawnień to kłopoty i nieprzyjemności, na które nie warto narażać ani siebie, ani tym bardziej innej osoby.