kolizja samochodowa z obcokrajowcem

Likwidacja szkody z udziałem obcokrajowca przebiega inaczej niż w przypadku tej z udziałem obywatela polskiego. Podstawowym elementem przy zgłaszaniu szkody niewątpliwie będzie dokument potwierdzający winę sprawcy zdarzenia taki jak notatka policyjna czy wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku stłuczki z obcokrajowcem mogą wystąpić jednak pewne trudności techniczne. Ważne więc, by dobrze udokumentować wypadek i zgłosić szkodę do właściwych instytucji ubezpieczeniowych.

Udokumentowanie wypadku

W pierwszej kolejności należy spisać dane osobowe sprawcy szkody, a także numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz numer polisy ubezpieczeniowej wraz z nazwą ubezpieczyciela. Jeśli policja nie będzie wzywana, należy dodatkowo we własnym zakresie udokumentować winę sprawcy.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Najlepszym sposobem na udokumentowanie wypadku będzie sporządzenie wspólnego oświadczenia. Ze względu na barierę językową, która może być dużym utrudnieniem podczas kolizji z obcokrajowcem, ustalono wzór jednolitego formularza. Każdy kierowca ma możliwość dysponowania oświadczeniem w swoim języku, a ten sam układ graficzny umożliwia jednocześnie obcokrajowcom prześledzenie podawanych informacji.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym zgodne ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy dostępne jest także w wersji polsko-angielskiej i można je pobrać ze strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Warto mieć w samochodzie co najmniej jeden egzemplarz takiego dokumentu, by nie przejmować się trudnościami związanymi z barierą językową.

Kiedy wezwać policję?

W przypadku drobnej kolizji wezwanie policji nie jest konieczne. Inaczej sprawa wygląda, gdy doszło do wypadku, a więc kiedy uczestnicy kolizji odnieśli obrażenia ciała lub istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Niezależnie od powstałych szkód, wezwanie policji jest najpewniejszym sposobem ustalenia, który z kierowców jest odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie. Po sporządzeniu notatki urzędowej przez obecnego na miejscu zdarzenia policjanta, sprawca zostanie pozbawiony możliwości wycofania się ze złożonego oświadczenia.

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie nie będzie się także musiała obawiać dodatkowych komplikacji i uniknie ewentualnego sporu z zakładem ubezpieczeń. Warto więc skorzystać z możliwości wezwania policji na miejsce zdarzenia, szczególnie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do dokumentów sprawcy, a także przy wystąpieniu znacznych trudności w porozumieniu się ze sprawcą kolizji.

Gdzie zgłosić szkodę?

Po udokumentowaniu wypadku należy ustalić ubezpieczenie OC sprawcy i zatroszczyć się o prawidłowe zgłoszenie szkody. Kierowcy pojazdów z obszaru Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii wystarczy polisa OC wystawiona we własnym państwie, natomiast osoby z pozostałych krajów mają obowiązek posiadania Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

Korespondent do spraw roszczeń

Jeśli nastąpi kolizja drogowa z obcokrajowcem z zagraniczną polisą OC lub Zieloną Kartą, poszkodowany powinien zgłosić swoje roszczenia do tak zwanego korespondenta ds. roszczeń. Można w łatwy sposób samodzielnie go ustalić, korzystając z wyszukiwarki na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub poprzez skontaktowanie się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku braku możliwości ustalenia korespondenta należy natomiast zgłosić szkodę do najbliższego zakładu ubezpieczeń PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A, które pełnią funkcję agenta PBUK. Do tych zakładów można zwrócić się również w sytuacji, w której nie wie się, w jakim towarzystwie został ubezpieczony pojazd sprawcy. Towarzystwa na mocy porozumienia z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wykonają oględziny i wycenią szkody w pojeździe. Po ustaleniu tych szczegółowy formalnych dalsza część procedur będzie przebiegać w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku kolizji z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Polsce.