Jak krok po kroku zgłosić szkodę z OC Sprawcy?
Polisa OC jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu i ma ona być środkiem, z którego będą wypłacane ewentualne odszkodowania za powstałe szkody. Rekompensata z jej tytułu przysługuje poszkodowanej stronie i odnosi się zarówno do samych osób (np. uszczerbek na zdrowiu); jak i do mienia (uszkodzony samochód). Jeśli jesteśmy osobą poszkodowaną w wypadku lub kolizji drogowej zgłoszenie szkody jest pierwszą rzeczą, która zbliża nas do otrzymania odszkodowania. Nie zawsze jednak otrzymana kwota odszkodowania jest odpowiednio wysoka, dlatego warto zainteresować się dopłatami do odszkodowań.

Zobaczmy krok po kroku jak trzeba to zrobić, by nasze dokumenty były kompletne i przypadkiem nie utknęły w gąszczu innych spraw.

Gdzie się zwrócić?

Będąc poszkodowanym należy złożyć wniosek o likwidację szkody z polisy OC. Niemniej zgłoszenie szkody nie jest automatycznie tożsame ze zgłoszeniem się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym my sami posiadamy polisę. Właściwym towarzystwem ubezpieczeniowym jest to, w którym sprawca posiada OC. To od tego ubezpieczyciela zgłosi się do nas przedstawiciel i rzeczoznawca. Od tej reguły są jednak wyjątki, które opiszemy w dalszej części artykułu.

Po uzyskaniu danych z polisy sprawcy należy skontaktować się z odpowiednim ubezpieczycielem. Wystarczającym kontaktem jest wykonanie stosownego telefonu lub zgłoszenie szkody poprzez wypełnienie formularza w Internecie.

Kiedy nie musimy kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy?

Niektóre firmy ubezpieczeniowy zdejmują z głów poszkodowanych sprawę z kontaktowaniem się z „obcym” ubezpieczycielem. Od 2015 roku w kilkudziesięciu towarzystwach można skorzystać z propozycji OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Jeśli więc jesteśmy osobą poszkodowaną, która posiada taką polisę nie musimy kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, tylko szkodę zgłosić w swoim towarzystwie. Ono zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania, a rozliczenie z ubezpieczycielem sprawcy załatwi we własnym zakresie.

Ubezpieczenie OC z bezpośrednią likwidacją szkód można wykupić w następujących towarzystwach:

 • PZU;
 • Warta;
 • InterRisk;
 • Uniqa;
 • Allianz;
 • Ergo Hestia;
 • Concordia;
 • Liberty;
 • Axa Direct;
 • Gothaer;

Jakie należy przygotować dane do zgłoszenia szkody?

Zgłoszenie szkody wymaga udostępnienia danych osobowych oraz szczegółów dotyczących polisy.

Należy więc podać poniższe dane:

 • nazwisko i imię poszkodowanego;
 • nazwisko i imię oraz PESEL sprawcy wypadku;
 • numer polisy sprawcy wypadku;
 • numery rejestracyjne obu pojazdów (sprawcy i poszkodowanego);
 • datę zdarzenia;
 • okoliczności zdarzenia.

W sytuacji, w której sprawca miał wątpliwości co do swojej winy, konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Jeśli takowa sytuacja miała miejsce, ubezpieczyciel będzie potrzebował także dane jednostki policji, która zgłosiła się do wyjaśnienia sprawy.

Pora na rzeczoznawcę

W kilka dni od momentu zgłoszenia szkody przychodzi czas na rzeczoznawcę samochodowego. W świetle przepisów prawa zakład ubezpieczeń musi dopełnić tego obowiązku do 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie szkody. Po umówieniu się z poszkodowanym na konkretny termin ekspert dokona wnikliwej oceny samochodu. Poszkodowany powinien mu towarzyszyć w tych działaniach, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju nieporozumień. Należy pytać, sprawdzać, a także zwracać uwagę.

Rzeczoznawca samochodowy ma sprawdzić i ocenić stan samochodu lub innego uszkodzonego pojazdu, zbadać rozmiar szkód, opisać rodzaj uszkodzeń i wykonać precyzyjną dokumentację zdjęciową.

Wiele osób poszkodowanych nie włącza się czynnie w proces oględzin i biernie podpisuje sporządzony raport. To duży błąd, ponieważ w przeważającej części na podstawie oględzin i sporządzonej wówczas dokumentacji zakład ubezpieczeniowy podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości.

Oczekiwanie

Wiele osób zaraz po wypadku oddaje samochód do naprawy. Naturalnie, nie musimy go naprawiać w zakładzie ubezpieczyciela, ale z tego rodzaju ruchami warto poczekać. Jeśli jednak pewne reperacje były konieczne do tego, by móc samochodem wrócić do domu, zanim cokolwiek w nich zrobimy musimy wykonać dokładne zdjęcia stanu pojazdu przed naprawą. Takową dokumentację koniecznie należy przekazać rzeczoznawcy lub dołączyć do wniosku.

Nie tylko odszkodowanie za uszkodzenia

Likwidacja szkody z polisy OC to jedna sprawa, kolejną są oczywiste czynniki ujemne, które w bezpośredni sposób wpłynęły na ważne dla poszkodowanego sprawy. W związku z tym oprócz wnioskowania o odszkodowanie za uszkodzone mienie, poszkodowany może także zwrócić się z wypłatą dodatkowej rekompensaty.

Dotyczy to w szczególności:

 • konieczności najmu samochodu zastępczego;
 • spadku wartości handlowej pojazdu po kolizji;
 • utraconych dokumentów, zwłaszcza dotyczących samochodu, który był wykorzystywany do wykonywania zawodu i zarobkowania;
 • potrąconego podatku VAT;
 • konieczności wykonania dodatkowych, ponadplanowych badań technicznych.

Kosztorys rzeczoznawcy

Po wspomnianych wcześniej oględzinach rzeczoznawcy następuje wyliczenie powstałej szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek dostarczenia poszkodowanemu kosztorysu. W zależności od wieku samochodu, a także od tego, czy posiada ono gwarancję wyliczenia będą opierały się na częściach oryginalnych lub zamiennikach. Oczywiście, stosowanie w kosztorysach zamienników nie jest zabronione, ale musi mieć solidne podstawy np. w chwili wypadku w naszym samochodzie uszkodzone części także były zamiennikami.

Jak likwidujemy szkodę?

Po otrzymaniu kosztorysu pozostaje podjąć decyzję o sposobie likwidacji szkody. W tym wypadku mamy do wyboru wariant kosztorysowy i wariant warsztatowy.

Wariant kosztorysowy to dokładnie ten sam, który został dostarczony przez rzeczoznawcę, natomiast wariant warsztatowy odbywa się bezgotówkowo. Jeśli przyjmujemy pierwsze rozwiązanie sami możemy wybrać warsztat, który dokona naprawy, a kwotę odszkodowania dostajemy na konto bankowe. Warsztatowe rozwiązanie polega na tym, że uszkodzony samochód trafia do warsztatu ubezpieczyciela, podobnie jak odszkodowanie.

Kiedy następuje likwidacja szkody?

Z chwilą, z którą nastąpiło zgłoszenie szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. To termin regulowany ustawowo, niemniej w przypadku konieczności ustalenia dodatkowych faktów dotyczących okoliczności powstania szkody, wypłata może zostać zrealizowana później.