Aktualizacja wpisu 14 czerwca, 2019 at 11:03 am

Jak działają firmy skupujące szkody OC?

Coraz częściej zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wysokości odszkodowań, co oczywiście nie podoba się osobom poszkodowanym. Aby więc uniknąć takich sytuacji, wielu z nich poszukuje rozwiązania, które pomoże uporać się z tym problemem. Jednym z nich są firmy odszkodowawcze takie jak nasza firma JW GROUP , które odkupują szkodę OC, bądź też oferują wysokie dopłaty do odszkodowań. Wydaje się to – na pierwszy rzut oka – bardzo proste i ciekawe. Co więc to wszystko oznacza?

Czym jest skup odszkodowań OC?

Osoby, które decydują się na nawiązanie współpracy z firmami skupującymi szkody OC, mają do wyboru dwie opcje, a mianowicie, skorzystać z wykupu szkody, czyli odsprzedać jej prawa do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela, bądź też podpisać umowę o reprezentowaniu przez firmę w sporze z ubezpieczycielem.

Pierwsza możliwość oznacza to, że wraz z momentem podpisania umowy, osoba poszkodowana otrzymuje gotówkę, a następnie firma skupująca szkody OC samodzielnie dochodzi dalszych roszczeń z ubezpieczycielem. Warto też zapoznać się z artykułem na naszym blogu, w którym bardziej szczegółowo wyjaśniamy czym jest skup odszkodowań oc. Sprzedaży klient może dokonać po maksymalnie trzech latach od powstałej szkody. Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie w przypadku odszkodowań komunikacyjnych oraz majątkowych, a odsprzedać można każdą jedynie raz. Zgodnie z polskim prawem – nie można odsprzedać prawa do dochodzenia odszkodowania za skody osobowe.

Druga opcja oznacza to, że firmy skupujące szkody OC przygotowują w imieniu klienta wszystkie pozwy oraz odwołania, a także reprezentuje go przed sądem.

Jak działa procedura skupu odszkodowania OC?

Proces skupu odszkodowania jest stosunkowo szybki oraz prosty. Klient ma za zadanie wysłać firmie kosztorys, według którego likwidowano szkodę, a ta przedstawi następnie kwotę, jaką może wypłacić w zamian za odkupienie szkody. Jeśli klient zgadza się na sumę, podpisuje z firmą umowę cesji wierzytelności i otrzymuje gotówkę.

Jest to bardzo proste rozwiązanie, jednak klient musi odgórnie zgodzić się na proponowaną zgodę. Warto nadmienić także, że poszkodowany nie ponosi żadnego ryzyka. Reprezentacja przez firmy skupujące odszkodowania jednak wiąże się z tym, że klient uczestniczy przez cały czas w sporze z ubezpieczycielem, a pieniądze są wypłacane tylko, jeśli sprawa zakończy się wygraną. W takim wypadku, firma odszkodowawcza pobiera ustalony wcześniej procent od wygranej sprawy. Takie rozwiązanie ma jednak wady – istnieje możliwość, że proces będzie trwał dość długo, a także że sprawa finalnie zakończy się przegraną.

W obu przypadkach bardzo ważne jest to, że klienci – zwracając się do firm, które skupują szkody OC – mogą w ten sposób uzyskać dopłatę odszkodowania, która została wcześniej przez ubezpieczyciela zaniżona.

Nie da się ukryć, że firmy, które skupują odszkodowania OC sporo ryzykują. Jest to biznes dość chwiejny, ale mimo to ich ilość nieustannie rośnie. Firma, która zapłaciła klientowi za przekazania praw do szkody musi wyegzekwować te pieniądze od ubezpieczyciela, a także udowodnić, że zaniżył odszkodowanie oraz powinien wypłacić kwotę, jaka w rzeczywistości należała się klientowi. Takie rozwiązania są skuteczne, o czym świadczy ich ciągle rosnąca popularność.

Gotówka za skup szkody, czyli jak nazwać uzyskane pieniądze?

Po odsprzedaniu firmie swojej szkody i uzyskaniu pieniędzy, klienci mają często problem z tym, jak je nazwać. Zapłatą czy może odszkodowaniem? Zgodnie z prawem – kwota wypłacona klientowi zgodnie z zawartą umową cesji nie można nazwać odszkodowanie, a co za tym idzie – osoba poszkodowana musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Poszkodowani powinni także pamiętać, że mogą dostać wezwanie do sądu w charakterze świadka, jeśli firma pozwie ubezpieczyciela do sądu. Osoba, która zatem odsprzedała prawa do roszczeń nie może być stroną postępowania, ale może występować w roli świadka w sporze sądowym.