Brak badania technicznego auta a polisy OC i AC

Obowiązek regularnych badań technicznych pojazdów jest automatycznie nakładany na wszystkie samochody. W świetle przepisów prawnych każdy samochód, który jest zarejestrowany i tym samym dopuszczony do ruchu bezspornie musi posiadać aktualne badanie techniczne.

O jego częstotliwości wykonywania decyduje wiek auta.

  • Nowe samochody kupowanych w salonach swój pierwszy przegląd muszą przejść po 3 latach od daty zakupu, kolejno po następnych dwóch.
  • Samochody liczące sobie 5 lat i więcej muszą odwiedzić stację diagnostyczną raz do roku.

Poruszanie się bez ważnego badania technicznego może skończyć się wysokim mandatem karnym oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Sprawdźmy także jakie korelacje wiążą aktualne badanie techniczne auta a ubezpieczenie OC i AC, słowem, jakie konsekwencje wyciągnie ubezpieczyciel, w sytuacji stłuczki, podczas której poruszaliśmy się pojazdem, który nie przeszedł okresowego badania.

Brak badania technicznego a OC

Poruszanie się pojazdem, który nie ma ważnego przeglądu, jest sporym ryzykiem i to nie tylko ze względu na grożący nam mandat karny i korowody związane z zatrzymaniem dokumentów. Spowodowanie stłuczki także może mieć niemiłe konsekwencje takiego stanu rzeczy.

W przypadku, w którym to my jesteśmy sprawcą, którego samochód nie odbył właściwego przeglądu, możemy być pewni, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym. Nie mniej jednak towarzystwo ma prawo o zwrócenie się do nas o zwrot jego wysokości, czyli może uruchomić procedurę tzw. regresu ubezpieczeniowego. Mówiąc wprost, brak badania technicznego pojazdu nie zwalnia ubezpieczyciela z wywiązania się z zapisów polisy OC, ale też może nieść ze sobą poważne w skutkach koszty, którymi zostaniemy obciążeni. Najczęściej w regulacjach polisy zostają zapisane szczegóły takich sytuacji — warto się z nimi zapoznać.

Natomiast jeśli jesteśmy poszkodowanym bez ważnego badania technicznego pojazdu, to ubezpieczyciel sprawcy wypłaci nam odszkodowanie. Jednak uwaga, także i w tej sytuacji możemy ponieść konsekwencje niedopatrzenia, ponieważ towarzystwo może wypłacić nam tylko część pełnej kwoty odszkodowania.

W obu przypadkach najpewniej towarzystwa będą sprawdzały, czy stan techniczny naszego samochodu nie miał wpływu na niekorzystny przebieg zdarzenia, którego konsekwencją była kolizja. Jeśli takowy zostanie nam przedstawiony i udowodniony, możemy być niemalże pewni, że albo zostanie wobec nas (sprawcy) uruchomiony wcześniej wspomniany regres, lub też odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Czy ubezpieczenie AC zadziała bez badania technicznego pojazdu

O ile polisa OC zadziała nawet w przypadku braku badań technicznych, o tyle ta sama zasada nie dotyczy ubezpieczenia AC. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić jego uruchomienia, a tym samym wypłaty odszkodowania. Działanie to jest najczęściej podparte zapisami w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dołączone do polisy. W poszczególnych paragrafach najczęściej znajduje się zapis dotyczący konsekwencji braku badania technicznego, które mają bezpośredni wpływ na wypłatę świadczenia odszkodowawczego.

Najczęściej brak przeglądu wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela w sytuacji stłuczki. Podobnie, jak w przypadku roszczeń dotyczących regresu OC czy pomniejszenia wypłaty odszkodowania, i tutaj towarzystwo musi wykazać, że brak badania technicznego miał istotny wpływ na zaistniałe zdarzenie. Innymi słowy, ubezpieczyciel będzie wskazywał na fakt, ze zły stan techniczny pojazdy odegrał istotną rolę w przebiegu kolizji. To szalenie istotna informacja, która jednoznacznie wskazuje, że odmowa uruchomienia polisy AC z przyczyny braku badania technicznego nie będzie zasadna, jeśli nasz samochód został uszkodzony lub zniszczony przez niezależne od czynników ludzkich zdarzenia mp. grad, powódź czy wichura.